дестинация страната

количество (Kg.)

Метод на превоза

въздушни превози изразя (4-5 дни за доставка).
морски превоз на товари (1 до 2 месеца).