Docelowy Kraj

Ilości (Kg.)

Metoda wysyłki

Frachtu lotniczego ekspresowych (4-5 dni dostawy).
Frachtu morskiego (1 do 2 miesięcy).