Destinationslandet

Kvantitet (Kg.)

Metod för Frakten

Flygfrakt Express (4-5 dagar leverans).
Sjöfrakt (1 - 2 månader).